Czy wiesz jak motywować pracowników? Zobacz przykłady.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak ważne jest docenienie i motywowanie pracowników w czasach pandemii i pracy hybrydowej?

Z mojego artykułu na portalu Infor, dowiesz się, dlaczego inwestowanie w zadowolenie pracowników to kluczowy element skutecznego zarządzania zespołem. Zapoznasz się z wynikami raportu i dowiesz się na przykładach jak motywować pracowników.

Odkryj, jakie korzyści płyną z dbałości o zaangażowanie i lojalność pracowników, oraz jakie zagrożenia niesie za sobą brak uznania.

Znajdziesz tam także praktyczne wskazówki jak stworzyć środowisko pracy, które zachęci pracowników do pełnego zaangażowania i kreatywności.

Przeczytaj cały artykuł i odkryj kluczowe czynniki wpływające na sukces Twojej firmy!

Miłej lektury!

Streszczenie artykułu:

Temat motywowania pracowników oraz doceniania ich wkładu w firmę nabrał mocy w dobie pandemii i pracy hybrydowej. W moim artykule przedstawiłam alarmujące fakty, na podstawie raportu Gallupa „Transforming Workplaces Through Recognition”.

Według raportu:

  • tylko 23% pracowników czuje się docenionych za swoją pracę, co świadczy o braku uznania ze strony pracodawców.
  • 92% pracowników wyraża chęć zmiany pracy z powodu braku uznania.
  • 70% spadku zaangażowania pracowników jest spowodowane postawą ich lidera.
  • aż 73% pracowników doświadcza frustracji z powodu złej relacji z szefem.

Szczególnie niepokojące jest to, że raport wskazuje, iż jedynie 81% liderów uznaje motywowanie za priorytet w strategii swojej organizacji. Takie podejście do zarządzania może prowadzić do zwiększonej rotacji pracowników, co wiąże się z wysokimi kosztami związanymi z rekrutacją i szkoleniem nowych osób.

Praktyczne wskazówki jak stworzyć środowisko pracy, które zmotywuje pracowników.

W artykule podkreśliłam znaczenie stworzenia odpowiedniego środowiska pracy, zwłaszcza w przypadku modelu hybrydowego. Brak codziennej interakcji ze współpracownikami i przełożonymi może wpływać negatywnie na morale pracowników. Zwróciłam uwagę, że warto zainwestować w różne formy integracji zespołu, takie jak team buildingi i imprezy, które pomogą pracownikom nawiązać bliższe relacje.

Jako przykłady motywowania pracowników omówiłam potrzebę oferowania elastycznych warunków pracy oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenia do pracy zdalnej. Pracodawcy mogą również uwzględnić zdanie pracowników przy decydowaniu o aranżacji przestrzeni biurowej, co wpłynie pozytywnie na poczucie przynależności i zaangażowanie.

Motywowanie i docenianie pracowników to klucz do sukcesu firmy.

Na koniec, zaakcentowałam kluczową rolę doceniania i motywowania pracowników w osiąganiu sukcesu firmy. Przedstawiłam różne sposoby okazywania uznania, takie jak pochwały na zebraniach zespołu czy wysyłanie maili z podziękowaniem za wykonaną pracę. Zachęciłam także do oferowania różnorodnych benefitów oraz szkoleń, które pozwolą pracownikom rozwijać swoje umiejętności.

Wnioski przedstawione w artykule były oparte na danych, które potwierdzają, że motywowanie i docenianie pracowników ma bezpośredni wpływ na ich pracę. Ponad 70% pracowników, którzy odczuwają uznanie za swoją pracę, mają wyższy poziom zadowolenia z życia i są bardziej skuteczni w pracy. Doceniony pracownik to zadowolony pracownik, a to przekłada się na rozwój firmy.

Zapraszam serdecznie do lektury całego artykułu.